AANKONDIGING
 
Klik hier om naar de website te gaan
Onze nieuwe workshops 2020


Workshops 2020
 
1-daagse interactieve Masterclass
“UBUNTU”
9 april 2020
Door Annette Nobunto Mul i.s.m. Jan Olthof
 
In deze interactieve masterclass staat het fundamentele mensbesef Ubuntu vanuit filosofisch en ecologisch perspectief centraal. Meer informatie over deze Masterclass volgt op korte termijn.
 
 Tevens:
 
Opleiding tot erkend systeemtherapeut
 Basiscursus inleiding systeemtherapie
Start: januari 2020

Deze basiscursus (60 uur) zal de basisprincipes van de systeemtheorie behandelen. De cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut, maar staat ook open voor diegenen die zich willen verdiepen in de systeemvisie en het systemisch werken zonder de ambitie om geregistreerd systeemtherapeut te willen worden. Erkenning voor deze cursus is door de NVRG en het SKJ toegekend.

Voor informatie en aanmelding zie onze website:

https://www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl/modules-opleiding-tot-systeemtherapeut/2020-basiscursus-inleiding-systeemtherapie

 
Basiscursus verdieping systeemtherapie, inclusief wetenschapsmodule 
Start: september 2020
 
Deze verdiepingscursus inclusief wetenschapsmodule (72 uur) is een vervolg op de basiscursus inleiding systeemtherapie en onderdeel van de door de NVRG erkende opleidingsroute tot systeemtherapeut. Om deze verdiepingscursus te volgen, moet eerst de hieraan voorafgaande basiscursus inleiding systeemtherapie van 60 uur zijn gevolgd. Erkenning voor deze cursus is door de NVRG en het SKJ toegekend. Deze cursus is interessant voor GZ-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), psychiaters (i.o.), artsen, pedagogen, basispsychologen. Met andere woorden; een relevante Master als vooropleiding. De doelgroep voor deze verdiepingscursus vormen systeemtherapeuten in opleiding die zelfstandig systeemtherapieën doen.

Voor informatie en aanmelding zie onze website:

https://www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl/modules-opleiding-tot-systeemtherapeut/2020-basiscursus-verdieping-systeemtherapie

 
Specialistische cursus
Narratieve Systeemtherapie

Start: 29 november 2019 en 

maart 2021

Deze cursus (45,5 uur) is een verplicht onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut, maar kan ook worden gevolgd als bij- en nascholing door reeds erkende systeemtherapeuten. Tevens staat de cursus open voor gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen , psychiaters, pedagogen, basispsychologen, kind- en jeugdwerkers, ambulante gezinswerkers, en andere hulpverleners in het werkveld die zich willen verdiepen in de narratieve psychotherapie. Erkenning voor deze cursus is door de NVRG en het SKJ toegekend.

Voor informatie en aanmelding zie onze website:

https://www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl/opleidingen/narratieve-systeemtherapie
 
Najaar 2020

Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie

Docent

De leergang wordt gegeven door de filosoof Jan Flameling. Jan Flameling (1950) studeerde filosofie in Groningen, Amsterdam, Keulen en Berkeley. In 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op en van daaruit werkt hij als docent, trainer en gespreksbegeleider. Meer informatie: www.janflameling.nl

Sinds enkele jaren geeft Jan Flameling in samenwerking met Jan Olthof en diens School voor systemische opleidingen in Bunde seminars Filosofie en narratieve therapie. Tijdens de bijeenkomsten zullen Jan Flameling en Jan Olthof de verbinding leggen tussen de filosofische opvattingen en de praktijk van de systeemtherapie.

De leergang biedt een kennismaking met de opvattingen van een aantal belangrijke hedendaagse denkers. Gedurende de leergang kom je te weten dat in de hedendaagse filosofie de werkelijkheid wordt opgevat als een kwestie van sociaal-constructionisme en dat een nieuwe benadering van ‘het zelf’ als in wording, belichaamd, relationeel en verantwoordelijk is aangeboden.

Vanzelfsprekend bespreken we elke bijeenkomst de implicaties van deze opvattingen voor de narratieve systeemtherapie.

De leergang vindt deze keer plaats van 24 oktober 2020 t/m 20 maart 2021. De bijeenkomsten vinden plaats in Het Schooltje in Bunde.

Meer informatie: zie onderstaand het programma en de data van de 6 bijeenkomsten. Zie ook onze website: https://www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl/opleidingen/leergang-hedendaagse-filosofie-en-narratieve-systeemtherapie

Dag 1: Van Plato t/m Nietzsche – 24 oktober 2020

Op de eerste bijeenkomst van de Leergang: Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie volgen we in vogelvlucht de ontwikkelingen in de Westerse wijsbegeerte (van Plato tot Friedrich Nietzsche).
We komen te weten
- hoe in de Oudheid filosofie werd opgevat als ‘politicologisch project’, dat Plato de mens opvatte als lichaam en ziel, dat kennisverwerving een kwestie was van door woorden van de meester de waarheid herinneren respectievelijk van schouwen van de waarheid door reiniging van de ziel
- hoe in de moderne tijd filosofie werd opgevat als epistemologisch project, dat René Descartes verantwoordelijk is voor de ‘uitvinding’ van de geest en van de mens als ‘ik denk’, dat kennisverwerving een kwestie van mentaal constructivisme
- dat Friedrich Nietzsche filosofie opvatte als een esthetisch-ethisch project en de mens als een kunstzinnig scheppend wezen dat als enkeling krachtig in het leven hoort te staan.

Dag 2: Taalspelen en bestaan verstaan – 21 november 2020

Op de tweede bijeenkomst van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van de twee ‘reuzen’ van de Westerse filosofie van de twintigste eeuw Ludwig Wittgenstein en Martin Heidegger. Wittgenstein is verantwoordelijk voor de ‘linguistic turn’ in de Westerse filosofie. Filosofie wordt door hem opgevat als taalanalyse. In zijn boek Filosofische Onderzoekingen toont hij dat de betekenis van woorden ontstaat tijdens het gebruik, dat wij deelnemen aan taalspelen, dat het gebruik van taal dan ook (spel)regelgeleid is. Heidegger vat filosofie op als zijnsverstaan. In zijn boek Zijn en tijd stelt hij voor het zelf op te vatten als ‘erzijn’ (Dasein), biedt hij een analyse van ons bestaan als relationeel en temporeel van aard en roept hij op het bestaan vorm te geven vanuit het besef dat je in betrekkingen bent en een gevoel van betrokkenheid.

Dag 3: Discours, deconstructie en gastvrijheid – 12 december 2020 - Narratieve systeemtherapie

We maken kennis met de opvattingen van Michel Foucault en Jacques Derrida.
Foucault laat zien dat elke gespreksgemeenschap een orde van spreken (discours) kent – een samenhang van krachtenveld en heersende opvattingen die met behulp van een aantal procedures in stand wordt gehouden.
Derrida toont aan dat het Westerse denken een bepaalde conceptuele constructie kent – in hiërarchisch gestructureerde binaire opposities. Hij stelt voor om in het lezen / luisteren van de woorden van de ander(e) meer gastvrijheid te tonen.

Dag 4: Het zelf als rizoom, het man-vrouw onderscheid en het nomadisch zelf - 16 januari 2021

Op de vierde bijeenkomst van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van Gilles Deleuze, Luce Irigaray en Rosi Braidotti.
Deleuze omschrijft filosofie als de creatie van concepten en stelt voor het zelf op te vatten als rizomatisch van aard.
Irigaray maakt duidelijk dat het man-vrouw onderscheid een door het ‘discours’ bepaalde conceptuele constructie is die de seksuele differentie niet erkent.
Braidotti stelt voor om van de opvattingen van Deleuze en Irigaray gebruik te maken om het zelf, onszelf, als nomadisch te beschouwen.

Dag 5: Ethiek en neurobiologie – 20 februari 2021

Op de vijfde bijeenkomst van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van Emmanuel Levinas en Antonio Damasio.
Levinas stelt dat – anders dan tot nu toe gebruikelijk – ethiek heteronomie als grondbeginsel zou moeten hebben, dat elke handelingssituatie een ethische dimensie heeft en dat je in staat bent – door te luisteren naar het gelaat van de Ander – te doen wat de ander vraagt.
Damasio toont aan dat wij – op basis van hersen- en zenuwstelstel-capaciteit – in staat zijn in handelingssituaties te voelen wat er gaande is en wat er van ons gevraagd wordt.

Dag 6: Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie -20 maart 2021

Op de laatste bijeenkomst van de Leergang Hedendaagse filosofie en narratieve systeemtherapie maken we kennis met de opvattingen van Peter Bieri, John Shotter en Jan Olthof.
Bieri omschrijft de therapeutische praktijk als een praktijk van toe-eigening van de wil waarin door articulatie, begrijpen en beoordeling van de wil de speelruimte van de cliënt om te kiezen vergroot wordt.
Shotter vat de therapeutische praktijk op als “a dialogically-structured process, enacted by living bodies in spontaneously responsive contact with each other” en Olthof stelt voor de praktijk al een vorm van door diagonaliteit gekenmerkte oefenpraktijk te zien waarin therapeut en cliënt hun verhalen uitwisselen en samen weven.

Aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Mariëlle Gelissen / 06-18050855
 
 

 8-daagse cursus hypnotherapie
Start september 2020

 

8-daagse cursus hypnotherapie en narratieve systeemtherapie, door Ton Wilken en Jan Olthof. Een 8-daagse geaccrediteerde opleiding.

De doelgroep voor deze opleiding wordt gevormd door systeemtherapeuten, psychotherapeuten en psychiaters die zich verbonden voelen met de narratieve benadering en hun schat aan ervaring willen verrijken met de mogelijkheden van hypnotisch taalgebruik en trancegerichte strategieën.

Programma van de cursus

Dag 1: Zondag 13 september 2020 10.00-17.30


Ochtend:
Referentiekader voor de gehele opleiding / Creatieve Imaginatie Schaal: een ervaringsoefening met de hele groep / Misverstanden rond trance & hypnose & hoe hierop te reageren / ‘Being hypnotic’ ipv ‘doing hypnosis’

Middag:
De structuur van een trance-inductie proces / 1e inductie: Handlevitatie - introductie, demonstratie, oefenen in drietallen, nabespreking in grote groep / Demo-dvd: Danie Beaulieu “Impact therapy” (2007) / Herkenning van ‘probleem-trance’ bij binnenkomst van cliënten / Huiswerk voor vanavond

Dag 2: zondag 4 oktober 2020 10.00-17.30

Ochtend:
Residues van gisteren / Bespreking literatuur voor dit weekend / Erickson’s “early learning set induction”: ervaringsoefening met hele groep / Video Erickson (1975): “Therapy session with Monde” / Leerpunten hieruit / Open ruimte

Middag:
Verdiepingstechnieken / Veilige plek & container & spirit guide & dvd Malmö / 2e inductie: Oogfixatie -  introductie, demonstratie, oefenen in tweetallen, nabespreking in grote groep / Ontdekkende technieken 1a: ideomotorische signalen voor screening bij psychosomatiek, OLK, trauma, dissociatie, en nivo van relaties - de ‘7 sleutels van LeCron’ (+ 1) - introductie, demonstratie, oefenen in tweetallen, nabespreking in grote groep / Huiswerk, theorie & praktijk

Dag 3: zondag 25 oktober 2020 10.00-17.30

Ochtend:
Bespreken praktisch huiswerk / Relaxatie-oefeningen: welke gebruiken jullie zelf al? En in systeemtherapie? / Relaxatie als inductie / Variaties in vormen van directe en indirecte suggesties / Inductie in de vraagvorm: oefenen & nabespreking

Middag:
‘Gebalde vuist’-techniek / Overgangen van conversatie naar trance I / Post-hypnotische suggesties / Scripts voor specifieke aspecten van stress bij PTSS

Dag 4: zondag 15 november 2020 10.00-17.30

Ochtend:
Zelfhypnose, uitgangspunten & oefeninstructies / Ego-versterking, groepsoefening met 5-staps model Stanton / ‘Time-line work’ met check op nivo van hoofd, hart en buik (Dilts) / Leeftijdsregressie & -progressie

Middag:
De combinatie van hypnose & systeemtherapie: 6 modellen / dvd-demo Loriedo / Ego-versterking: hypnose icm ego-states & EMDR / Open ruimte / Huiswerk, theorie & praktijk

Dag 5: Maandag 8 maart 2021, 10.00-17.30

Ochtend:
Metaforen & de metaforische ruimte / Cliënt-geïnitieerde metaforen (metaforische kernuitspraken) / Therapeut-geconstrueerde metaforen, in variaties

Middag:
Meervoudig ingebedde metaforen / Overgangen van conversatie naar trance II / Amnesie / Hypnotische interventies in de behandeling van depressie, rumineren en insomnia

Dag 6: Maandag 29 maart 2021, 10.00 - 17.30

Ochtend:
Ontdekkend werken met ego-states, delen vd persoon bij de behandeling betrekken / het ‘self - relations’ - model van Gilligan, incl. dvd-demo

Middag:
Hypnose in traumaverwerking: ideomotorische signalen 2 / De combi met EMDR: het ‘Strategic Developmental Model’ van Kitchur / Open ruimte

Dag 7: Maandag 19 april 2021, 10.00 - 17.30

Ochtend:
Bespreken oefen- & werkervaringen / Het lichaamsnivo in de behandeling betrekken: werken met de affectbrug, somatische brug en ‘float back’-techniek / Ontdekkend werken via het lichaam

Middag:
Hypnotische interventies voor pijnvermindering / analgesie + anesthesie, incl. video van keizersnede onder hypnose / Symptoomgerichte interventies in het algemeen, o.a model van Edelstien (‘symptom analysis’) en Erickson (1954, 1958).

Dag 8: Maandag 10 mei of maandag 17 mei 2021, 10.00-17.30

Ochtend:
Geboorteverhalen en perinatale ervaringen, hypnotische interventies bij verbroken hechting / (Intergenerationele) ziekten en het medisch gebruik van hypnose

Middag:
Open ruimte / Terugblik met elkaar


Voor informatie en aanmelding zie onze website:
https://www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl/opleidingen/hypnotisch-taalgebruik-en-trancegerichte-strategie


De Archipel
 
De School voor systemische opleidingen te Bunde organiseert opleidingen en workshops op het gebied van narratieve psychotherapie. Daarnaast verzorgt de school diverse opleidingen op het gebied van systeemtherapie, waaronder de door de NVRG erkende opleiding tot systeemtherapeut. Je kunt bij ons ook terecht voor supervisie, leertherapie en consultatie.

Ontwikkeling van het ambacht van de systeemtherapeut staat in al onze opleidingen centraal. Deelname aan een van onze werkplaatsgroepen waarin we actief aan de slag gaan met casuïstiek uit de praktijk draagt hieraan bij. Voor meer informatie en aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./06-18050855

De school heeft als doel om (aankomende) systeemtherapeuten samen te brengen en kennis en ervaring uit te wisselen. Vanuit deze visie werken wij samen met zusterinstituten als Euthopia te Breda en Rapunzel te Diest (België).