AANKONDIGING
 
Klik hier om naar de website te gaan
Basiscursus Inleiding systeemtherapie / Cursus Ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken in gezinnen met jonge kinderen

Start: 18 juni 2021

Basiscursus: Inleiding Systeemtherapie

De school voor systemische opleidingen organiseert jaarlijks de door de NVRG en het SKJ erkende Basiscursus: Inleiding Systeemtherapie (60 uur).
Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot erkend systeemtherapeut.

Docenten

Hoofddocent Jan Olthof
 
Mededocente Mariëlle Gelissen
 

Doelgroep 
Doelgroep voor deze basiscursus zijn systeemtherapeuten i.o., gz-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), psychiaters (i.o.), pedagogen, basispsychologen (met relevante vooropleiding Master).


Inhoud
Algemeen 
Deze basiscursus zal de basisprincipes van de systeemtheorie behandelen.
De cursus vormt een onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut, maar staat ook open voor diegenen die zich willen verdiepen in de systemisch denken en het systemisch werken zonder de ambitie om geregistreerd systeemtherapeut te willen worden.


Duur van de cursus
De cursus bestaat uit 10 dagen van 7,15 uren
(incl. pauzes).
Lesuren per dag: 6
Het maximaal aantal deelnemers is 12.
 

Praktische informatie

Locatie
School voor Systemische Opleidingen
Schoolpad 7
6241 CK Bunde (Zuid-Limburg)

Data en tijden
Lesdagen: 10 vrijdagen
18 juni 2021 t/m 17 december 2021
9.30 - 17.00 u, 1 uur lunchpauze
                           
                                                   Dag 1: 18 juni 2021
                                                   Dag 2: 02 juli 2021
                                                   Dag 3: 10 september 2021
                                                   Dag 4: 24 september 2021
                                                   Dag 5: 01 oktober 2021
                                                   Dag 6: 15 oktober 2021
                                                   Dag 7: 05 november 2021
                                                   Dag 8: 19 november 2021
                                                   Dag 9: 03 december 2021
                                                   Dag 10: 17 december 2021
 
Prijs
Deelname aan de Basiscursus Inleiding systeemtherapie kost € 1850.

Gelieve het cursusgeld na inschrijving en bevestiging van deelname over te maken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor systemische opleidingen te Bunde.

Erkenning
Deze basiscursus inleiding systeemtherapie is door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) erkend als onderdeel van de opleiding tot geregistreerd systeemtherapeut.

Aanmelden
Je kunt je voor de opleiding aanmelden door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan de opleidingscoördinator
Mariëlle Gelissen
Psycholoog / Systeemtherapeut / Opleider
Opleidingscoördinator School voor systemische opleidingen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Telefoon: 0031 6-18050855
Desgewenst kun je met Mariëlle contact opnemen voor meer informatie.
Voor verdere informatie:
https://www.schoolvoorsystemischeopleidingen.nl/modules-opleiding-tot-systeemtherapeut/basiscursus-inleiding-systeemtherapieStart 30 september 2021

Ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken
in gezinnen met jonge kinderen
Door Greet Splingaer & Mariëlle Gelissen
 
De school voor systemische opleidingen en Greet Splingaer van VZW Rapunzel organiseren de opleiding “ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken in gezinnen met jonge kinderen” (42 uur).
Deze specialistische cursus is een verplicht onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut, maar kan ook worden gevolgd als bij- en nascholing door reeds erkende systeemtherapeuten.
Tevens staat de cursus open voor gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen , psychiaters, pedagogen, basispsychologen, kind- en jeugdwerkers, ambulante gezinswerkers, en andere hulpverleners in het werkveld die zich willen verdiepen in ontwikkelingsgericht systemisch en narratief werken.
 
Docenten 
Greet Splingaer i.s.m. Mariëlle Gelissen en Jan Olthof
 
Hoofddocente: Greet Splingaer
 
Greet Splingaer is master in de psycho- en orthopedagogie, psychotherapeute en erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS). Greet is gespecialiseerd in kindgerichte gezinstherapie. Zij is coördinator van het Therapie- en vormingscentrum Rapunzel te Diest (België). Auteur van diverse artikels in het werkveld van kindgerichte gezinstherapie.
 
Mede docente: Mariëlle Gelissen
 
Mariëlle Gelissen is psychologe en erkend relatie- en gezinstherapeute (NVRG). Mariëlle is werkzaam als vrijgevestigde en als systeemtherapeute verbonden aan de praktijk Het verbindend patroon van Jan Olthof, Schoolpad 1 te Bunde (Zuid Limburg). Zij leidt een aantal werkplaatsen en is coördinator en mede-opleider van de School voor systemische opleidingen van Jan Olthof.
 
Gastdocent: Jan Olthof (Hoofddocent School voor systemische opleidingen)
 
Jan Olthof is psychotherapeut, opleider, supervisor en leertherapeut bij de NVRG. Hij is oprichter van de School voor systemische opleidingen te Bunde en hoofdocent van de aangeboden opleidingen. Jan is als psychotherapeut zelfstandig gevestigd in psychotherapiepraktijk "Het verbindend patroon" te Bunde. Hij was gedurende ruim 30 jaar als consulent behandeling verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie van GGZ-instelling Yulius in Barendrecht. Naast het boek De mens als verhaal (1994), dat hij samen met Eric Vermetten schreef, is Jan Olthof auteur van het Handboek Narratieve psychotherapie (2012), waarvan de Engelse vertaling recent is verschenen bij uitgeverij Karnac.
 
Algemeen 
 
Doelgroep
De doelgroep voor deze specialistische cursus van 42 uur vormen systeemtherapeuten in opleiding die de basiscursus systeemtherapie hebben afgerond en zelfstandig systeemtherapieën doen. De cursus staat ook open als bij- en nascholing voor reeds erkende systeemtherapeuten.
 
Tevens toegankelijk voor:  IMH-specialisten (i.o.) GZ-psychologen, psychotherapeuten, gedragswetenschappers. Als ook voor kind en jeugdwerkers, ambulante gezinswerkers, en andere hulpverleners werkzaam in het werkveld van gezinnen met jonge kinderen met minimaal een afgeronde opleiding systeemtherapeutisch werker.
 
Erkenning
Erkenning voor deze cursus is door de NVRG toegekend. Het draaiboek staat bij de NVRG geregistreerd onder nr. D20019.
 
Specialistische cursus
Deze cursus behandelt:
Theorie en praktijk vanuit een ontwikkelingsgerichte systeemtherapeutische visie in het werken in gezinnen met jonge kinderen van 0-8 jaar en vanuit de narratieve systeemtherapie: de rol van de therapeut in het contact met alle gezinsleden: van moeder en baby, over de primaire triade tot de hele familie.
 
Aan bod komen
Concepten vanuit hechtingsperspectieven, zoals de ontwikkeling van gehechtheid, problematische gehechtheid, observatie ouder-kind interactie, de wederzijdse emotionele beschikbaarheid, verbale en non-verbale afstemming, onderzoeken van representaties, atypisch oudergedrag, reflectief en mentaliserend vermogen, zwangerschap, rol van de vader
Co-evolutie denken in ecosystemische perspectief
Concepten uit de narratieve systeemtherapie
Leren om tot spel te komen en gezinnen stimuleren om speelse omgang te ontwikkelen.
Gebruik maken van lichamelijk contact, spel en fantasie
Leren zelf spelen
 
Werkwijze
De leerweg in deze cursus zal ervaringsgericht zijn. Binnen een veilige en vrije ruimte zullen de deelnemers geholpen worden uitgebreid te experimenteren en te oefenen met verschillende werkvormen. Het begrip enactment van Minuchin is hierbij belangrijk: cursisten worden geholpen om situaties te ensceneren, in scene te zetten, tot actie te komen met de gezinnen ten einde een creatieve spanning te laten ontstaan die er voor zorgt dat er ook echt iets gebeurt in de sessie. Enscenering is de techniek of eigenlijk de manier van werken waarbij de therapeut het gezin uitnodigt met hem of haar samen in actie te komen.
Cursisten worden aangemoedigd te kunnen blijven mentaliseren in deze situaties, ook bij hoog- of laagspanning.
 
Werkvormen
Theoretische inleidingen door de docent
Bestuderen van filmfragmenten en/of kunstafbeeldingen
Oefenen aan de hand van deze fragmenten
Oefeningen rondom enactment en mentaliseren
Bekijken van opnames uit de praktijk
Oefeningen in de methodiek van het werken met baboeshka´s
Bekijken en bespreken van de door cursisten ingebrachte filmopnames
Cursisten leren de intermediaire beeldende ruimte te gebruiken en leren oog te hebben voor het non-verbale, lijfelijke gebeuren
De cursusgroep laten fungeren als reflectief team
Literatuurbespreking
 
Leerdoelen 
De begrippen en concepten van de hechtingstheorieën zullen in een systemisch perspectief worden gebracht. Hechting wordt gezien als het fundament voor de menselijke en relationele ontwikkeling.  Gedurende ons leven gaan wij vele hechtingsrelaties aan. Deze kunnen als een veilig fundament voelen, stevige grond waarop men kan staan om van daaruit verder te kunnen ontwikkelen. Echter deze hechtingsrelaties kunnen onder invloed van traumatische ervaringen of onevenwichtigheid in het oudersysteem uit balans raken. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt het belang van het veilige fundament in gezinnen met jonge kinderen en de mogelijkheden tot therapeutische interventies, toegelicht. Er worden concrete helpende metaforen aangereikt, om hechtingsscripts in gezinnen bespreekbaar te stellen.
 
Het concept triade zal centraal staan, drie als eenheid van analyse: drie generaties, de triade binnen het gezin, het functioneren van triades, het kunnen werken met triades. Het begrip parentificatie zal uitgebreid aan bod komen. Van belang hierbij is om binnen de ouder- kind relatie ook te kunnen werken met het kind in de ouder.
 
Aan het einde van de cursus zal de cursist:
Ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch kunnen werken met gezinnen met jonge kinderen. Middels veilige gehechtheidsrelaties met de gezinsleden op speelse wijze kunnen werken aan herstel van contact en zo het gezin brengen tot de gewenste verandering.
Kunnen werken vanuit  kennis van specifieke thema’s in gezinnen met jonge kinderen.
Kunnen werken met nieuwe narratieven in de behandeling van gezinnen met jonge kinderen.

Toetsing 
De cursisten zullen aan het einde van de opleiding een video-opname laten zien met een sessie uit hun werkveld waarin het geleerde zichtbaar wordt gemaakt. Tevens zal er een reflectie verslag worden gevraagd op het behandelproces en een verbatim van een essentieel deel van de sessie.
 
Een reflectie verslag van de ontwikkeling die de cursist heeft doorgemaakt tijdens de opleiding rondt de opleiding af.
 
Literatuur 
De verplichte dagliteratuur wordt digitaal aangeleverd. Daarnaast een overzicht van achtergrondliteratuur per lesdag (facultatief). Deze is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden te lezen.
 
Praktische informatie over de opleiding
 
Duur van de cursus
De cursus bestaat uit 7 dagen van 7,5 uren (incl. pauzes).
Lesuren per dag: 6            
(Norm NVRG, excl. pauzes): in totaal 42 uren
 
09:30 - 17:00 uur:
11.15-11.30 pauze
13.00-14.00 lunch
15.15-15.30 pauze
 
Data van de cursus
       
1.            Do 30/09/21                   
Startdag: Opbouw Ontwikkelingsgericht systemisch kader    
2.            Do 14/10/21                    
Hechting in gezinsrelationeel perspectief        
3.            Do 28/10/20                   
Primaire triade en Functionele structuur         
4.            Do 18/11/21                   
Opzetten van gezinsspelsessies
5.            Nog te bepalen:              
Het betrekken van vaders         
6.            Do 23/12/21                   
Hechting en trauma
7.            Do 13/01/22                   
Certificatiedag
               
 
Aantal deelnemers
Minimaal 9, maximaal 15
 
Prijs van de opleiding
Deelname aan de opleiding ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken in gezinnen met jonge kinderen kost € 1400.
 
Na inschrijving en bevestiging van deelname kun je het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer:
NL93 ABNA 0438168062
t.n.v. School voor Systemische opleidingen te Bunde
 
Locatie van de cursus
Schoolpad 7, 6241 CK Bunde
 
Catering
Koffie, thee, water, fruit.
Nadere informatie en inschrijving
Je kunt je aanmelden voor de opleiding door je persoonsgegevens, cv en motivatie voor deelname te mailen aan de opleidingscoördinator
Mariëlle Gelissen
Psycholoog/Systeemtherapeut/Opleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoon: 0031 6-18050855
 
 Voor verdere informatie:
 
Deze e-mail is verstuurd aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing