Beste,
 
Middels dit bericht willen we jullie nogmaals informeren over de lezing die Resie Bessems zal verzorgen op 16 november om 15.00 uur in Beilen.

Resie is klinisch psycholoog, psychotherapeut, erkend systeemtherapeut en opleider van de NVRG en Orthopedagoog Generalist. Zij werkt als zelfstandig ondernemer met ervaring in de Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugd GGZ, LVB/VB en eigen behandelpraktijk.

Het verstaan van een woordeloos gesprek:

De kracht van de ouder(opvoeder)-kind relatie in het ondersteunen van jonge kinderen in het omgaan met een echtscheiding.

In de zwangerschap en de eerste 3 levensjaren van kinderen maakt hun ontwikkeling een ongekend snelle groei door die in latere levensfasen doorgaat maar in snelheid niet meer wordt geëvenaard. Dit is echter ook de periode dat een kind nog beperkt in staat is om zelfstandig aan de omgeving te laten weten wat er in het kind speelt. Via hun (nog beperkte) motorische en taalvaardigheden, hun spelen met klank, mimiek, geluid en beweging laten ze weten/zien wat hen beweegt. Aan ons volwassenen is het, om deze fenomenen waar te nemen, te begrijpen, betekenis te geven en in taal om te zetten. Het spreekt vanzelf dat ouders en primaire verzorgers hierin een belangrijke rol spelen. Het verstaan van het ‘woordeloos gesprek’ met jonge kinderen gaat veelal via hen en dan vooral via hun relatie met hun jonge kind. Ontwikkelen, opvoeden, opgroeien, het vindt allemaal plaats binnen deze vroegkinderlijke relatie.
Nu zijn er allerlei stresserende situaties in het leven van jonge kinderen die de relatie met ouders/primaire opvoeders onder druk kunnen zetten. Denk aan ziekte van ouder of kind, echtscheiding van ouders of vroegtijdig overlijden.
In deze lezing wordt op interactieve wijze stil gestaan bij de effecten van echtscheiding op heel jonge kinderen. In vergelijking tot kinderen in de basisschoolleeftijd en jeugdigen in de puberteit zijn kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar op een geheel andere wijze kwetsbaar voor problemen rondom een scheiding van de ouders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wat co-ouderschap betekent voor baby’s die zich midden in het proces van hechten aan ouders bevinden.

De lezing is geaccrediteerd door de N.V.R.G. en met het betaalbewijs dat je krijgt kun je ook de lezing opgeven binnen de vrije ruimte van andere beroepsverenigingen. De kosten voor de lezing zijn €25,- welke we jullie vragen om cash te betalen bij de entree.

Bij aanvang kunt u gratis een kopje koffie/thee halen bij de ingang en na de lezing is er nog gelegenheid een drankje te blijven doen en collega’s te ontmoeten.

Aanmelden kunt u hier doen. U krijgt géén aanmeldbevestiging. (Bij twijfel: schroom niet om gewoon te komen!)
 
16 november 15.00 / 17.15 uur
Het Valkenhof
Witte Valkenstraat 2
9411 LG Beilen
 
Vriendelijke groeten,
Bea Bolt en Sander van Ravenhorst