Surviving and Thriving in Stepfamily Relationships. What works and what doesn’t. 

Datum 

 

Donderdag 24 maart 2022 (09.30 tot 16.30)

 

Locatie 

 

Auditorium

Congrescentrum UPC KU Leuven

Leuvensesteenweg 517

3070 Kortenberg

België

 

Programma

Inleiding
Barbara Lavrysen, relatie- en gezinstherapeut

Studiedag-workshop
Dr. Patricia L. Papernow, psychotherapist

Of je nu met individuen, koppels, gezinnen, volwassenen of kinderen werkt: deze studiedag geeft je degelijke en praktische richtlijnen over wat werkt en wat niet als je (leden van) een samengesteld gezin probeert te helpen. 

Gastspreker is de Amerikaanse psychotherapeute Patricia Papernow, een wereldautoriteit in het werken met samengestelde gezinnen. 

Je krijgt een uitgebreide toelichting bij het theoretisch en klinisch werkkader van Patricia Papernow:

  • je leert zien waarom samengestelde gezinnen fundamenteel anders zijn (bv. vergeleken met kerngezinnen, adoptiegezinnen,...)

  • je leert begrijpen welke uitdagingen eigen zijn aan deze gezinsvorm

  • je ontdekt welke de typische valkuilen zijn in het werken met samengestelde gezinnen

  • je ontwikkelt praktijkvaardigheden op drie niveau's: psycho-educatie, interpersoonlijk en intrapsychisch

Er is ruimte voor reflectie, je krijgt concrete demonstraties van technieken en is ruimte voor vragen of discussie. Je gaat naar huis met een bruikbaar kompas om te werken met samengestelde gezinnen (toolbox en handouts inbegrepen). 

Deelnameprijs

150 euro 

broodjeslunch en boek (Nederlandstalige versie) inbegrepen

 Inschrijven

https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/surviving-and-thriving-stepfamily-relationships-what-works-and-what-doesnt 

Bio

 

Dr. Patricia L. Papernow is een van de meest invloedrijke inspiratoren ter wereld in het klinisch werken met samengestelde gezinnen. Papernow is klinisch psycholoog met ruim veertig jaar klinische ervaring. Daarnaast is zij opleider en supervisor. Ze is de directrice van het Institute for Stepfamily Education en heeft een eigen praktijk in Hudson (Massachusetts) in de Verenigde Staten.

Ze is de auteur van het boek “Surviving and Thriving in Stepfamily Relationships: What works and what doesn’t” (Routledge, 2013). In 2017 ontving ze van de American Psychological Association’s Couple and Family Therapy Division een prijs voor haar noemenswaardige bijdrage aan de gezinstherapie.

 

Agenda 2022

vrijdag 17 en zaterdag  18 juni

De Rotterdamse Kring organiseert in samenwerking met het Netwerk voor Familie-& Relatiegericht werken en Stichting Kennisprt

 

op 17 en 18 juni 2022 in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam

 

“Van ontwrichting naar verbinding IV”

 

“Het geschenk familietherapie als vaccin voor de komende generaties”

 

met Maurizio Andolfi

 

Ook zijn we verheugd te melden dat we een samenwerking hebben met het pas opgerichte ‘Netwerk voor Familie & Relatiegericht werken’ (België). Februari / maart 2022 organiseren zij een vervolgsymposium met als thema: Het kind als gids in een ontwricht gezin.

 

17 juni zal in het teken staan van de noodzaak van gezinstherapie en de aandacht voor kinderen binnen de GGZ in Nederland.

Maurizio presenteert zijn nieuwe film over het werken met kinderen.

Jan Olthof zal hierop reflecteren en samen met Andolfi en de deelnemers er over in gesprek te gaan.

 

Daarnaast zal er ruimte zijn voor het inbrengen van 2 gezinnen (thema: complexiteit van het moderne gezin).

 

Er is plek voor maximaal 150 deelnemers (onder voorbehoud van de dan geldende COVID-regels).

 

18 juni organiseren we een masterclass voor maximaal 50 personen.

Op deze dag gaat het over casuïstiek en de persoon van de therapeut.

Aan de hand van een door Maurizio opgesteld ‘protocol’, zal hij in gesprek gaan met de therapeut over de ingebrachte casus.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een van de deelnemers haar/zijn genogram kan bespreken met Maurizio.

 

 

Professor Maurizio Andolfi, kinderpsychiater, gezinspsychotherapeut en geboren in Italië, heeft zijn opleiding genoten in Amerika bij de pioniers van de gezinstherapie (Bateson, Bowen, Whitaker, Minuchin, Ackerman, Satir e.a.). Oprichter en directeur van de Accademia di Psicoterapia di Famiglia in Rome, hoofdredacteur van het tijdschrift Terapia Familiare en de laatste jaren ook Professor in Residence van de Williamsstreet Family Therapy Centre in Perth (Australie), waar hij de laatste jaren ook grotendeels woonachtig is.

Jan Olthof, zelfstandig gevestigde psychotherapeut en gedurende 20 jaar was hij verbonden als consulent behandeling verbonden aan de afdeling gezinspsychiatrie van Julius in Barendrecht. Jan is opleider en supervisor van de NVRG en samen met Mariëlle Gelissen oprichter van de School voor Systemische opleidingen in Bunde. Hij is auteur van enkele boeken op het gebied van de narratieve systeemtherapie en in september verschijnt zijn nieuwe boek “Cruiffiaans denken in de narratieve systeemtherapie.

Ook dit jaar nodigen we je van harte uit om een gezin in te brengen. Je kan hier over met Cor Vreugdenhil overleggen.

Na definitieve vaststelling van het doorgaan van het symposium krijgen jullie daarvan bericht en het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Voor de 1e dag 145 euro, voor de masterclass 155 euro en voor beide dagen: 280 euro
Accreditatie wordt gevraagd bij de NVRG, SKJ, NIP, FGzPt en VSP

AANMELDEN

Na binnenkomst van je betaling ontvang je bericht over je definitieve deelname.  Van je aanmelding ontvang je binnen een week bericht.
 

We verheugen ons op de dagen en je komst!

Frank Asmus

Peter Simons

Cor Vreugdenhil Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-24549650 

 

 

 

Lezingencyclus Gezinspsychiatrie Beilen

Wilhelminagebouw in Beilen

27-02-2020 15:00 – 17:15 uur

Roland Verdouw
EEN NEUROSEQUENTIELE LENS

De kernprincipes van hersenontwikkeling toepassen in de zorg voor getraumatiseerde en verwaarloosde kinderen en gezinnen

Accriditatie is aangevraagd bij de NVRG en de SKJ


Formulier invullen


INLEIDING

Menselijk gedrag en hersenontwikkeling zijn complexe processen. Het is een continu samenspel tussen genen en ervaringen, dat altijd plaatsvindt binnen de context van relaties. Wij zijn sociale – onderling afhankelijke – wezens. Onze overleving en gezondheid is afhankelijk van de mate waarin we relaties kunnen aangaan en behouden. De universele principes van hersenontwikkeling kunnen gebruikt worden om beter te begrijpen hoe deze ervaringen ons brein vormen en wat ervoor nodig is om kinderen tot liefdevolle, empathische en gezonde volwassenen te laten opgroeien. Vooral ervaringen in de (vroege) kindertijd zijn cruciaal, want goed of slecht: zij vormen het brein. In deze workshop zal een kort overzicht worden gegeven van de kernprincipes van hersenontwikkeling, specifiek worden ingezoomd op de effecten van trauma en verwaarlozing en waarom ritme, timing en relaties hierbij essentieel zijn. Ook zal worden belicht waarom we in het huidige onderwijs- en zorgsysteem vechten tegen onze biologie en welke keuzes juist onze grootste biologische gaven omarmen. Tot slot zal er een verbinding worden gelegd tussen de theorie van onze neurobiologie en de zorg voor gezinnen met behulp van het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT).OVER DE SPREKER

Roland Verdouw is kinder- en jeugdpsychiater en werk- zaam op het snijvlak van de jeugd-GGZ en jeugdzorg met de focus op complexe traumatisering, verwaarlozing en hechtingsproblematiek. Sinds 2013 is ij verbonden aan de ChildTrauma Academy waar hij met de toekenning van een Fancourt-studiebeurs zich certificeerde in het Neurosequentiële Model tot NMT

Mentor. Samen met zijn collega’s van TeamNEXT heeft hij als doel het verder implementeren van het Neurosequentiële Model binnen Nederland en Europa.

TeamNEXT | 2020 | www.teamnext.nlOrganisatie GezinspsychiatrieBea Bolt

Liesbeth Neef

Mieke Bruins

Contactemail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wil jij de oproep voor steun voor de Open Brief steunen? Stuur dan voor dinsdag 21 juli 12.00 uur je reactie en gegevens (je naam, je functie(s), organisatie(s), emailadres en telefoonnummer) naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dinsdag 21 juli (middag) gaan we breed communiceren om steun te vragen voor de Open Brief, echter hoe meer namen (en logo’s) nu al op de steunoproep kunnen staan, hoe beter.

Vind je het te vroeg/te snel, dan is er nog een mogelijkheid tot 4 augustus je steun uit te spreken, dus alleen op de Open Brief zelf.

 

 

Bovenstaande tekst komt uit de oproep van de NVRG met de vraag om zo spoedig mogelijk steun te geven voor de open brief  over  Het advies beroepenstructuur psychologische zorg.  De voorstellen die daar beschreven worden, zullen zeer vergaande negatieve gevolgen hebben voor het systeemdenken, de NVRG.  Zoals te lezen zijn de pogingen om samen te zoeken naar een beroepenstructuur die past bij de actualiteit, recht doet aan complexe vraagstukken en voorbereidt is op een GGZ die sociaal en maatschappelijk ingebed niet gelukt. Daarom kiezen we nu voor een andere manier om dit voorstel nog te laten stoppen en wel door deze oproep aan jullie allen.

Hieronder nog even een iets uitgebreidere toelichting op de drie punten die beschreven staan in de brief.

 

 

 

(1) Het advies sluit niet aan bij de actualiteit/ het huidige functioneren van de geestelijke gezondheidszorg 

Deze beroepenstructuur zal tot een immense reorganisatie leiden die duur en tot mislukken gedoemd is. Complexe zorg wordt nu voor een groot deel uitgevoerd door HBO (plus/ master/ post-master) en WO (master/ postmaster) geschoolden die in ambulance thuiszorg, FACT-teams, sociale psychiatrie, herstelgerichte zorg methodiek op maat bieden. Moeten al deze ervaren hulpverleners stoppen en/of louter evidente interventies bij enkelvoudige en omschreven problematiek gaan bieden? 

 

(2) Het advies sluit niet aan bij wat complexiteit vraagt aan integraal/ multidisciplinair werken.

Het kenmerk van complexiteit is nu juist dat veranderprocessen op voorhand onvoorspelbaar zijn en dat we de vraagstukken niet vanuit een discipline beantwoorden kunnen. Complexe vraagstukken raken aan thema’s als armoede, psychiatrie, uitsluiting, isolement, verwaarlozing, ziekte. Complexe vraagstukken behoeven een multidisciplinaire/ integrale aanpak, waarin het leefsysteem, sociaal en maatschappelijk betrokkenen, diverse therapeuten en ervaringsdeskundigen goed afgestemd samenwerken.

 

 

(3) Het advies sluit niet aan op de gewenste toekomst van de geestelijke gezondheidszorg   

Veel instellingen maken een transitie door, waarin er met systeemdenken, gepersonifieerde zorg en herstelgericht werken focus is op cliënten hun eigen regie en stem in de sociale en maatschappelijke netwerken waarin zij deelnemen en van betekenis zijn. “De nieuwe GGZ’ vraagt om een andere beroepenstructuur dan deze, waarin er plek is voor professionals die aandacht hebben voor het lichamelijke, mentale, sociale en de omgeving, professionals die zorg op maat bieden, praktijk gericht onderzoek doen naar onvoorspelbaar verlopende veranderprocessen waarin cliënten en betrokkenen zelf het laatste woord krijgen. 

 

Laten we samen een nieuwe beroepenstructuur ontwikkelen die past bij de actualiteit, recht doet aan complexe vraagstukken en voorbereidt op een GGZ die sociaal en maatschappelijk ingebed is 

Volg voor meer informatie deze link naar https://www.nvrg.nl/tweede-versie-advies-beroepenstructuur-psychologische-zorg-2030

Reactie NVRG

 https://www.nvrg.nl/reactie-nvrg-op-concept-advies-beroepenstructuur-psychologische-zorg-2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • 20200717 V1_0 voor- oproep steun Open brief NVRG op beroepenstructuur.pdf
    123kB
 

 

  •  

 


 

 

  • ,
  • or

 

 
 
 
 
 

 

Er is voor 2021 nog geen agenda vastgesteld ivm COVID-19


Lezingen zijn van 15.00 tot 17.15 uur en vinden plaats in het Wilhelminagebouw in Beilen.

Uitgebreide informatie over de inhoud van de lezingen volgt.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de SKJ en NVRG.