Er is voor 2021 nog geen agenda vastgesteld ivm COVID-19


Lezingen zijn van 15.00 tot 17.15 uur en vinden plaats in het Wilhelminagebouw in Beilen.

Uitgebreide informatie over de inhoud van de lezingen volgt.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de SKJ en NVRG.