Specialistische cursus Systeemtherapie Kinderen en Jeugd “Methodieken ten behoeve van gezinsfase ontwikkelingen

 

 

Een verdiepende cursus waarbij vanuit het gezinsfase perspectief met behulp van verschillende systeemtherapeutische methodieken ontwikkelingen gestimuleerd worden.

Doelgroep

De doelgroep voor deze  specialistische cursus zijn de cursisten die de basiscursus Systeemtherapie van 132 uur hebben afgerond en (wel of niet onder supervisie) zelfstandig systeemtherapieën uitvoeren. Deze specialistische cursus kan ook dienen voor nascholing van reeds erkende systeemtherapeuten.

 

Locatie

De cursus wordt gegeven in

Het Lichthuis, Waagplein 10 in Weesp

 

Inschrijving en tarief

Het tarief voor deze specialistische cursus is inclusief lunch € 1.300,-

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Monique Schirris

Telefoon: 06-20278552
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.psychotherapieensupervisie.nl

 

 

 

 Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De stichting Kennisprt organiseert en ondersteunt activiteiten die de kennis van gezins- en relatieproblemen bevorderen voor systeemtherapeuten en werkers in de geestelijke gezondheids- en jeugdzorg.

 

Agenda 2022

8 november tm 8 februari 2023 Opleiding

10 november Symposium:

“Cruijffiaans denken”
                    als inspiratiebron voor complexe problematiek in de GGZ,
                              jeugdzorg, onderwijs en openbaar bestuur

 

 
 
Klik hier om naar de website te gaan
Ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken in gezinnen met jonge kinderen” Door Greet Splingaer i.s.m. Mariëlle Gelissen en Jan Olthof Van 08 november t/m 08 februari 2023 7 lesdagen van 9.30 tot 17.00 NVRG & SKJ erkend

 

De school voor systemische opleidingen en Greet Splingaer van VZW Rapunzel organiseren de opleiding “Ontwikkelingsgericht systeemtherapeutisch werken in gezinnen met jonge kinderen” (42 uur).

Specialistische cursus als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut of als bij- en nascholing
Deze cursus behandelt: Theorie en praktijk vanuit een ontwikkelingsgerichte en narratieve systeemtherapeutische visie in het werken in gezinnen met jonge kinderen van 0-8 jaar

De perinatale fase, de baby -en kleutertijd zijn pittige en rijke fases in de ontwikkeling van kinderen, ouders en hun context. Tijdens deze periode worden immers de fundamenten van zowel de individuele als gezinsontwikkeling gelegd. Hoe kunnen we vanuit een systemisch ontwikkelingsgericht kader passende hulp en steun aanbieden?

Aan bod komen:

  • Uitbouw van een systemisch ontwikkelingskader met oog voor de co-evolutieprocessen tussen kinderen, ouders en hun context: het ontwikkelingshuis
  • Een systemische kijk op gehechtheid: ontwikkeling van veilige en onveilige gehechtheid, transgenerationele scripts over hechten en binden, wederzijdse emotionele beschikbaarheid en afstemming, co-regulatie en mentaliseren…
    Een kennismaking met Kleine en Grote Ik als helpende metaforen om gehechtheidspatronen te verkennen.
  • Thema functionele structuur en organisatie: de opbouw van de primaire triade, het co-parenting team, hulp-ik functies en regulatieprocessen
  • De rol van de vader in jonge gezinnen: hoe vaders op een actieve en passende manier betrekken
  • Complex trauma: hoe veilige niches opbouwen zodat er meer veiligheid en werkruimte ontstaat om de zware thema’s aan te pakken en er ruimte komt voor herstel?

Werkwijze
De leerweg in deze cursus zal dialogisch en ervaringsgericht zijn.
Binnen een veilige en vrije ruimte worden de deelnemers geholpen uitgebreid te experimenteren en te oefenen met verschillende werkvormen: o.a. opzetten van gezinsspelsessies, collaboratief geïnspireerde gezinsobservaties, hanteren van enactments, gebruik maken van beelden, spel, sprookjes en verhalen. Het in dialoog kunnen gaan met het jonge kind en zijn zorgfiguren op een goed afgestemde wijze, is een belangrijk leerpunt. Cursisten leren hoe ze een tijdelijke correctieve hechtingsfiguur kunnen worden voor deze jonge gezinnen.

Prijs en aanmelding
Deelname aan de opleiding kost € 1400. Aanmelden kan per email bij de school voor systemische opleidingen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 
Dagprogramma Symposium, 10 november 2022, 9.30-18.00, Filmhuis De Spiegel ( Voormalig Royal Theater, Stationsplein 5, 6411 NE Heerlen)

                   

                                             “Cruijffiaans denken”
                    als inspiratiebron voor complexe problematiek in de GGZ,
                              jeugdzorg, onderwijs en openbaar bestuur

Klik hier om naar de website te gaan


Op verzoek wordt het symposium “Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie: navigeren in complexiteit” dat we in september 2021 organiseerden, herhaald.

Dit symposium wordt opnieuw georganiseerd door de School voor Systemische Opleidingen in Bunde, in samenwerking met de UnieKJP (samenwerkingsverband kinder-jeugdpsychiaters Limburg), Giovanni Coenen, directeur kinder-en jeugd Mondriaan Zorggroep en de Gumbo Jazzband.

De term ‘complexiteit’ verwijst naar datgene wat bij elkaar hoort en niet uit elkaar gehaald kan worden zonder voeling te verliezen met ‘het verbindend patroon’. Het omarmen van het geheel mag ons dan confronteren met een (nog) niet-weten, met onzekerheid hoe te handelen, en het mag een hoge mate van vakmanschap en omzichtigheid vergen, het is vaak zonder meer noodzaak. Specifiek in de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie en de jeugdzorg, alsook in het onderwijs en het openbaar bestuur, zien we dat er, als we complexe situaties willen vereenvoudigen door ze op te splitsen in deelproblemen, in korte tijd ‘(te)veel spelers op het veld komen’, allen met hun eigen deelterrein en taak. Met andere woorden: we proberen van complexiteit, dat wat bij het leven hoort, een regelsysteem te maken. Niet zelden met de nodige chaos en onderlinge conflicten als gevolg. En niet zelden met een toename van complexiteit als gevolg.
We zien deze processen in het onderwijs, in het openbaar bestuur, in de jeugdzorg en in de geestelijke gezondheidszorg.
Het gedachtegoed van Cruijff en voetbal als metafoor kunnen ons helpen de complexiteit te blijven omarmen en te navigeren in deze complexiteit.
Het symposium wil het belang van vakmanschap, zorg voor vakmensen en het mentoraat als wijze van leren en ontwikkelen, opnieuw onder de aandacht brengen. 

Sprekers op deze dag zullen u, ieder vanuit hun eigen achtergrond, meenemen in hun inspiratiebronnen en inzichten in het omgaan met complexiteit.

Onderstaand het programma van deze dag.

                                                                    

Programma van de dag

09.30-10.00    Koffie en ontvangst met de Gumbo Jazzband. 
10.00-10.40    Welkom en introductie door Rene Cardynaals en Jan Olthof, psychotherapeut                           en opleider in de systeemtherapie, zal spreken over wat wij van Cruijff kunnen                             leren over de organisatie van zorg rondom complexe problematiek in families. 

10.40-11.20   Giovanni Coenen, directeur kinder-en jeugd Mondriaan Zorggroep: Van dichte                            gordijnen in Rotterdam tot het bankje bij de ondergaande zon in Zuid-Limburg.
                      Giovanni zal spreken over Rijnlands model en het belang van mentorschap    
                       dat hij mocht ervaren als wijkagent, groepswerker en directeur.

11.20-11.45    Pauze.

11.45-12.25    Bruno Hillewaere, klinisch psycholoog, systeemtherapeut en opleider in de                                 systeemtherapie, verbindt de wereld van topsport en systeemtherapie.

12.25-13.05  Jan Flameling, filosoof, vertelt over Aristoteles, Hannah Arendt en het                                          gedachtegoed van Ubuntu als filosofische inspiratiebronnen voor denken over                              complexiteit.

 13.05-13.20  Peter Lenaerts, klinisch psycholoog en systeemtherapeut,                                                            zal gedichten voordragen uit zijn relationele poëzie. 

13.15-14.15   Lunchpauze.

14.15-14.55   Govert Geldof, civiel ingenieur, laat ons kennis maken met de wereld van de                               complexiteitswetenschap.

14.55-15.35   Peter Adriaenssens kinderpsychiater, houdt een voordacht over het organiseren                         van zorg voor complexe problematiek in gezinnen en families.

15.35-16.00   Koffie- en theepauze

16.00-16.40   Jan Bout, psychotherapeut, jarenlang verbonden aan de Keerkring in Beilen en                          de (dag)klinische behandeling van partnerrelaties. Hij zal ingaan op wat er met                            ons gebeurt als we geconfronteerd worden met complexe problematiek en hoe                            een weg te zoeken in het labyrint van onze eigen levenservaringen en de                                    gestoken levensprocessen van onze cliënten.

16.40-16.50   Peter Lenaerts, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, zal gedichten                                      voordragen uit zijn relationele poëzie.

16.50-17.30   Rene Cardynaals, kinder- en jeugdpsychiater, neemt u mee in de wereld van                              Jazz en New Orleans muziek. Hij zal spreken over vakmanschap en improvisatie                        en met zijn Gumbo Jazzband musiceren.


17.30-19.00   Muziek en Borrel. Kosten,
€185 inclusief het boek “Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie: navigeren in complexiteit”.

Voor diegenen die het symposium reeds eerder bijwoonden en het boek al in bezit hebben is de toegangsprijs € 150.

Aanmelden kan via een mail naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.